> ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ | ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
Καλώς ήρθατε στο Ανακαλύπτω!
  


Η Σκέψη είναι ηλεκτρικός παλμός

0

Η σκέψη είναι ένας ηλεκτρικός παλμός που μεταφέρεται κατά μήκος των νευρικών ινών του σώματος, με μέγιστη ταχύτητα 248 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε γενικές γραμμές, η σκέψη αντιδρά ταχύτερα στους ήχους από ότι στο φως και στα δυσάρεστα ερεθίσματα από ότι στα ευχάριστα.

Πόσο προσέχει ο άνθρωπος τις σκέψεις του; Καθόλου. Θα το μάθεις απλώς Παρατηρώντας το περιβάλλον του!

Γιατί με τις σκέψεις του το δημιουργεί. Είναι ο ίδιος υπεύθυνος γι αυτά που ζει.

Ο όρος σκέψη μπορεί να αναφέρεται στις ιδέες ή τη διάταξη των ιδεών (αλληλουχία) που προκαλείται από τη νόηση, στην τέχνη της παραγωγής σκέψεων, ή στη διαδικασία της παραγωγής σκέψεων. Παρά το γεγονός ότι η σκέψη αποτελεί μία θεμελιώδη δραστηριότητα του ανθρώπου κοινή σε όλους, δεν υπάρχει μία γενικά αποδεκτή συμφωνία για το τι είναι ή το πώς δημιουργείται.

Επειδή η σκέψη κρύβεται πίσω από πολλές ανθρώπινες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις, η κατανόηση της φυσικής και μεταφυσικής της προέλευσής, της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της υπήρξε μακροχρόνιος στόχος πολλών επιστημονικών κλάδων εμπεριεχομένων της τεχνητής νοημοσύνης, της βιολογίας, της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.

Η σκέψη επιτρέπει στους ανθρώπους να ερμηνεύσουν, να απεικονίσουν και να καταλάβουν τον κόσμο τον οποίο βιώνουν, καθώς επίσης και να κάνουν προβλέψεις πάνω σε αυτόν. Είναι συνεπώς χρήσιμη σε έναν οργανισμό με ανάγκες, στόχους και επιθυμίες καθώς κάνει σχέδια ή άλλες απόπειρες για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών.

Η λέξη “σκέψη” έχει τις ρίζες τις στο αρχαιοελληνικό ουσιαστικό “σκέψις”.

Η λέξη σκέψη μπορεί να σημαίνει

Ένα μοναδικό προϊόν νόησης ή μια μοναδική ιδέα («Η πρώτη μου σκέψη ήταν ‘όχι’»)

Το προϊόν μιας πνευματικής δραστηριότητας («Τα μαθηματικά απαιτούν πολλή σκέψη»)[2]

Η ενέργεια ή η διαδικασία της σκέψης («Εξουθενώθηκα από την πολλή σκέψη»)

Η ικανότητα της σκέψης, της επιχειρηματολογίας, της φαντασίας και τα λοιπά («Εφάρμοσε όλη την σκέψη της σε αυτή τη δουλειά»)

Η μελέτη ή ο στοχασμός μιας ιδέας («Η σκέψη του θανάτου με τρομάζει»)

Αναπόληση ή αναλογισμός («Σκέφτηκα την παιδική μου ηλικία»)

Μισό-σχηματισμένη ή ατελής πρόθεση («Έκανα μερικές σκέψεις να πάω»)

Προσδοκία ή προσμονή («Δεν σκέφτηκε ότι θα τον έβλεπε ξανά ποτέ»)

Εξέταση, προσοχή και φροντίδα («Δεν σκέφτηκε καθόλου για την εμφάνιση του» και «Το έκανα δίχως να σκεφτώ»)

Κρίση, άποψη, ή πίστη («Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική»)

Η κατάσταση στην οποία κάποιος αποκτά συναίσθηση από κάτι («Με έκανε να σκεφτώ την γιαγιά μου»)

Το κίνημα της φαινομενολογίας στην φιλοσοφία βίωσε μια ριζοσπαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε την σκέψη. 

Η φαινομενολογική ανάλυση του Μάρτιν Χάιντεγκερ πάνω στην υπαρξιακή δομή του ανθρώπου στο έργο του 

Είναι και Χρόνος ρίχνει νέο φως στο θέμα της σκέψης, αναστατώνοντας τα παραδοσιακά γνωστικά ή τις ορθολογικές ερμηνείες του ανθρώπου που επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σκέψη. 

Η έννοια του θεμελιώδους ρόλου της μη-γνωστικής κατανόησης, καθιστώντας δυνατή την θεματική συνείδηση, ​​ενημέρωσε και ανέπτυξε την συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980.

Η φαινομενολογία, παρ’ όλα αυτά, δεν είναι μόνο η προσέγγιση στην σκέψη, κατά την μοντέρνα Δυτική φιλοσοφία. 

Η φιλοσοφία του νου είναι ένας κλάδος μοντέρνας αναλυτικής φιλοσοφίας η οποία μελετά την φύση του εγκεφάλου, ψυχικά περιστατικά, ψυχικές λειτουργίες, ψυχική περιουσία, την συνείδηση και τη συσχέτιση της με το σώμα, και ιδιαίτερα τον εγκέφαλο. 

Το πρόβλημα νου-σώματος, π.χ. η σχέση μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος, θεωρείται συχνά το κεντρικό θέμα στην φιλοσοφία του νου, παρ’ όλο που υπάρχουν και άλλα ζητήματα που απασχολούν την φύση του εγκεφάλου που δεν περιέχουν την σχέση του με το υπόλοιπο σώμα.

Το πρόβλημα νου-σώματος: Το πρόβλημα νου-σώματος αφορά την εξήγηση της σχέσης που υφίσταται μεταξύ του νου, ή των διανοητικών διαδικασιών, και τις σωματικές καταστάσεις ή διαδικασίες. 

Ο κύριος στόχος των φιλοσόφων που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα είναι να προσδιορίσουν τη φύση του νου και των νοητικών καταστάσεων / διαδικασιών, και πώς -ακόμα και αν- οι εγκέφαλοι επηρεάζονται από το σώμα και αν οι ίδιοι μπορούν να το επηρεάσουν.

Αντιληπτές από τους ανθρώπους εμπειρίες εξαρτώνται από ερεθίσματα τα οποία φθάνουν σε διάφορα αισθητήρια όργανα ενός ατόμου από τον εξωτερικό κόσμο και αυτά τα ερεθίσματα προκαλούν αλλαγές στην ψυχική κατάσταση του ατόμου, προκαλώντας τελικά μία αίσθηση, που μπορεί να είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη. 

Η επιθυμία κάποιου για ένα κομμάτι πίτσα, για παράδειγμα, θα έχει την τάση να προκαλέσει την μετακίνηση του σώματος του ατόμου αυτού σε ένα συγκεκριμένο τρόπο και με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για να επιτύχει ό,τι αυτός ή αυτή θέλει.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς μπορεί να είναι δυνατό στις συνειδητές εμπειρίες να προκύψουν από ένα κομμάτι της φαιάς ουσίας προικισμένο μόνο με ηλεκτροχημικές ιδιότητες. 

Ένα σχετικό πρόβλημα είναι η εξήγηση του πώς οι προτασιακές στάσεις κάποιου (π.χ. πεποιθήσεις και επιθυμίες) μπορούν να προκαλέσουν έξαψη των νευρώνων του εν λόγω ατόμου και την σύναψη συμβάσεων των μυών με τον σωστό τρόπο. 

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που έχουν αντιμετωπίσει επιστημολόγοι και φιλόσοφοι του νου τουλάχιστον από την εποχή του Ρενέ Ντεκάρτ.

Λειτουργικότητα εναντίον πραγματοποίησης

Ο παραπάνω τίτλος αντικατοπτρίζει μία κλασσική λειτουργική απεικόνιση του πώς δουλεύουμε ως γνωστικά, σκεπτόμενα συστήματα. 

Ωστόσο, το φαινομενικά άλυτο πρόβλημα νου-σώματος λέγεται ότι πρέπει να ξεπεραστεί, και να παρακαμφθεί από την Ενσωματωμένη προσέγγιση της γνωστικής λειτουργίας, με τις ρίζες της στο έργο των Χάιντεγκερ, Πιαζέ, Βιγκότσκι, Μερλώ-Ποντύ και του πραγματιστή Τζον Ντιούι.

Η προσέγγιση αυτή προβλέπει ότι η κλασική προσέγγιση του διαχωρισμού του εγκεφάλου και της ανάλυση των διαδικασιών του είναι λανθασμένη· αντί ‘αυτού, θα πρέπει να δούμε ότι ο νους, οι πράξεις ενός ενσωματωμένου παράγοντα, και το περιβάλλον που αντιλαμβάνεται και οραματίζεται, είναι όλα μέρη ενός συνόλου, τα οποία καθορίζουν το ένα το άλλο. 

Ως εκ τούτου, η λειτουργική ανάλυση του μυαλού και μόνο θα μας αφήσει πάντα με το πρόβλημα νου-σώματος το οποίο δεν μπορεί να λυθεί.

Βιολογία: Ένας νευρώνας (επίσης γνωστός και ως νευρικό κύτταρο) είναι ένα διεγέρσιμο κύτταρο στο νευρικό σύστημα που επεξεργάζεται και μεταδίδει πληροφορίες με ηλεκτροχημική σηματοδότηση. 

Οι νευρώνες είναι τα βασικά στοιχεία του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού σπονδυλωτών και των περιφερειακών νεύρων. 

Υπάρχει ένας αριθμός εξειδικευμένων τύπων νευρώνων που συμπεριλαμβάνει τους αισθητηριακούς νευρώνες που ανταποκρίνονται στην αφή, τον ήχο, το φως και πολλά άλλα ερεθίσματα που επηρεάζουν τα κύτταρα των αισθητήριων οργάνων που στη συνέχεια στέλνουν σήματα προς τον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο. 

Κινητικοί νευρώνες λαμβάνουν σήματα από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και προκαλούν συσπάσεις των μυών και επηρεάζουν τους αδένες.

Οι Μεσονευρώνες συνδέουν νευρώνες με νευρώνες εντός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Νευρώνες ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα, και ανακοινώνουν την παρουσία των ερεθισμάτων στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες και στέλνει αποκρίσεις σε άλλα μέρη του σώματος για δράση. 

Οι νευρώνες δεν περνούν από τη μίτωση, και συνήθως δεν μπορεί να αντικατασταθούν μετά την καταστροφή τους, παρόλο που τα αστροκύτταρα έχουν παρατηρηθεί να μετατρέπονται σε νευρώνες

Το είδαμε εδώ

Με πόσους τρόπους μπορείς να ενθαρρύνεις τους άξιους ανθρώπους;

0

Όλοι μας επιζητούμε αναγνώριση και επιβράβευση. Και αισθανόμαστε ικανοποίηση, όταν μας τα προσφέρουν. Κάνουμε όμως κι εμείς το ίδιο στους άξιους ανθρώπους; Αν όχι, κακώς, διότι η ενθάρρυνση δίνει δύναμη και μας ωθεί να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά.

Υπάρχουν πέντε απλοί τρόποι να κάνεις κάποιον να αισθανθεί όμορφα, χωρίς να ανυψώσεις τον εγωισμό του και χωρίς τα λόγια σου να ακούγονται σαν κολακεία:

Επιβράβευση χωρίς λεκτικές υπερβολές

Πολλές φορές συμβαίνει να παρατηρούμε κάτι αξιοθαύμαστο σε έναν άνθρωπο, αλλά να μην του το λέμε. Όμως μια απλή κουβέντα μπορεί να είναι ένα μεγάλο δώρο για εκείνον. Μάλιστα όσο πιο λίγα είναι τα λόγια, τόσο καλύτερα: Π.χ. «Έχεις πολύ καλή μνήμη», «Παίρνεις σωστές πρωτοβουλίες», «Έχεις γούστο στη διακόσμηση», «Είσαι επιδέξιος τεχνίτης». Η πολυλογία είναι ανώφελη, ενώ μια λακωνική επιβράβευση χαράσσεται επιτυχημένα στη μνήμη αυτού που την εισπράττει.

Ζήτησε μια συμβουλή…

Αν θέλεις να επιβεβαιώσεις σε κάποιον ότι τον θεωρείς έξυπνο, ικανό και άξιο να τον εμπιστεύονται, ζήτησέ του να σου εκφράσει τη γνώμη του για ένα θέμα που σε απασχολεί.

…και ακολούθησέ τη

Δοκίμασε αυτό που σου έχει υποδείξει ως το καλύτερο – σε οποιονδήποτε τομέα – και, αν σε ικανοποιήσει, μην παραλείψεις να του πεις πόσο καλή ήταν τελικά η υπόδειξη που σου έκανε.

Κράτησε σημειώσεις

Ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις σε κάποιον ότι αυτά που λέει είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και πολύτιμα για σένα – κρατώντας μερικές σημειώσεις από τις ιδέες, τις προτάσεις ή τις γνώσεις του.

Δείξε του ότι θυμάσαι

Είναι καλό να ανατρέχεις κατά καιρούς σε θέματα που είχατε συζητήσει μαζί στο παρελθόν τονίζοντας ότι θυμάσαι πολύ καλά τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις του. Αυτό θα του δώσει την ικανοποίηση ότι τον προσέχεις πραγματικά όταν σου μιλάει, καθώς και ότι δίνεις βάση και αξία στις ιδέες του.

Το είδαμε εδώ

Τον βλέπει φιλικά, την βλέπει ερωτικά

0

Οι γυναίκες στέλνουν μηνύματα φιλίας στους άνδρες που εκείνοι παρερμηνεύουν ως ερωτικά και οι άνδρες στέλνουν ερωτικά μηνύματα που λαμβάνονται ως φιλικά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ας φανταστούμε την ακόλουθη σκηνή: Μία γυναίκα και ένας άνδρας συζητάνε. Εκείνη ενδιαφέρεται για τη συζήτησή τους και είναι χαμογελαστή, ομιλητική και ζεστή. Εκείνος θεωρεί ότι ενδιαφέρεται και ερωτικά για εκείνον. 

Ή, από την αντίθετη πλευρά, ένας άνδρας ενδιαφέρεται ερωτικά για μία γυναίκα και το δείχνει με διάφορους τρόπους, εκείνη ερμηνεύει τη συμπεριφορά του και το ενδιαφέρον του ως φιλικό. Αν αυτές οι σκηνές σας λένε κάτι, δεν είστε οι μόνοι. 

Σε μία πρόσφατη μελέτη του Τμήματος Ψυχολογίας του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας γυναίκες ανέφεραν ότι συχνά οι άνδρες παρερμήνευαν το φιλικό τους ενδιαφέρον ως ερωτικό. 

Αντίθετα οι άνδρες ανέφεραν ότι οι γυναίκες παρερμήνευαν τη σεξουαλική έλξη που ένοιωθαν για εκείνες και τα σημάδια που τους έδειχναν ως ενδείξεις φιλικής διάθεσης.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μας προκαλούν έκπληξη αν τα δούμε από εξελικτική σκοπιά», εξηγεί ο ερευνητής Mons Bendixen και συμπληρώνει ότι το εντυπωσιακό είναι ότι είναι αντίστοιχα με εκείνα έρευνας στις ΗΠΑ αν και η Νορβηγία είναι από τις πιο σεξουαλικά απελευθερωμένες χώρες στον κόσμο και μία χώρα όπου τα δύο φύλλα βιώνουν ουσιαστική και τυπική ισότητα.

Στους περισσότερους τομείς της ψυχολογίας, νοητικές ικανότητες, διανοητικές επιτυχίες, γευστικές επιλογές, τα δύο φύλλα είναι παρόμοια, αλλά όταν πρόκειται για την αναπαραγωγή και την επιλογή συντρόφου ξαφνικά υπάρχουν διαφορές. 

Ορίστε η εξήγηση της εξελικτικής ψυχολογίας: Η ικανότητα ενός άνδρα να αναπαραχθεί έχει απλώς να κάνει με το να αδράξει κάθε σχετική ευκαιρία. Χρειάζεται πιθανώς να επενδύσει χρήματα και χρόνο στο φλερτ αλλά είναι χειρότερο να μην το κάνει γιατί τότε θα χάσει κάθε ευκαιρία για σεξ και για αναπαραγωγή φυσικά. 

Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι και για τις γυναίκες. Το κόστος για μία γυναίκα – αν θεωρήσει ότι ένας άνδρας ενδιαφέρεται για εκείνη περισσότερο από όσο ισχύει στην πραγματικότητα – είναι μεγάλο. Ρισκάρει να μείνει έγκυος, να γεννήσει, θηλάσει και μεγαλώσει ένα παιδί. 

Μετά από πολλές γενιές εξέλιξης οι γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί ώστε να βάζουν ψηλά τον πήχη, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα σημάδια από ότι ένας άνδρας πριν σκεφτούν το σεξ. Συχνά βέβαια δεν πρόκειται για συνειδητές διεργασίες.

Η πρόσφατη Νορβηγική έρευνα συμπεριέλαβε 308 ετεροφυλόφιλους ανθρώπους ανάμεσα στα 18 και τα 30. 59% από αυτούς ήταν γυναίκες. Οι μισές γυναίκες και το 40% των ανδρών ήταν σε σχέση. Οι ερωτήσεις ήταν ανάλογες με μία Αμερικανική έρευνα του 2003. Ορίστε μερικά παραδείγματα: 

Ήσασταν ποτέ φιλικοί με κάποιον του αντίθετου φύλλου και το ενδιαφέρον σας να παρερμηνεύτηκε ως ερωτικό; Αν ναι πόσες φορές σας συνέβη; Ενδιαφερόσασταν ποτέ για κάποιον και εκείνος να παρερμήνευσε το ενδιαφέρον σας ως πρόθεση να γίνετε φίλοι; Αν ναι πόσες φορές σας συνέβη;

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν δει τα σημάδια που έδειχναν στο άλλο φύλλο να παρερμηνεύονται. 

Οι γυναίκες έχουν φερθεί με φιλικό ενδιαφέρον που έχει θεωρηθεί σεξουαλικό, τουλάχιστον 3,5 φορές τον τελευταίο χρόνο, και οι άνδρες το ακριβώς αντίστροφο αλλά λιγότερο συχνά. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι άνδρες σπάνια δεν το αντιλαμβάνονται όταν οι γυναίκες τους δείχνουν ερωτικό ενδιαφέρον, ακόμα κι όταν εκείνοι βρίσκονται σε σχέση.

Το είδαμε εδώ

Κρυώνω συνέχεια – Τι φταίει;

0

Δεν ευθύνονται πάντα οι χαμηλές θερμοκρασίες για τα ρίγη που μπορεί να νιώθετε ακόμη κι όταν φοράτε ζεστά ρούχα και κάλτσες.

Οι ειδικοί εξηγούν τι φταίει και τι μπορείτε να κάνετε.

Σύμφωνα με τον Δρ Mike Tipton, καθηγητή Φυσιολογίας στο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, τα χέρια και τα πόδια μας παίζουν βασικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας ολόκληρου του σώματος.

Ο Tipton μελετά πώς ανταποκρίνεται το ανθρώπινο σώμα υπό ακραίες συνθήκες –όπως όταν βυθίζεται σε πολύ παγωμένο νερό. Υποστηρίζει ότι η θερμοκρασία των άκρων μας καθορίζει το αίσθημα της ζεστασιάς ή του κρύου. Με απλά λόγια, αν είναι παγωμένα τα χέρια και τα πόδια μας, αισθανόμαστε ότι κρυώνουμε.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες έχουν πιο κρύα άκρα από τους άντρες, με την ευαισθησία στο κρύο να εξηγείται από τη λειτουργία των γυναικείων ορμονών –τα οιστρογόνα συγκεκριμένα. 

Τα οιστρογόνα ενεργοποιούν το μηχανισμό που αποκόπτει τη ροή αίματος προς τα άκρα και για το λόγο αυτό πολλές γυναίκες έχουν ρίγη κατά τα στάδια του κύκλου που τα επίπεδα των οιστρογόνων είναι πιο υψηλά, δηλαδή τις ημέρες της ωορρηξίας.

Ο μεταβολικός ρυθμός και η αγγειακή λειτουργία είναι δύο ακόμη παράγοντες που ρυθμίζουν τον «εσωτερικό θερμοστάτη» του οργανισμού μας. 

Όπως εξηγεί η Δρ Anne Cappola από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, ο μεταβολισμός είναι ένας εξαιρετικά περίπλοκος μηχανισμός, όμως μπορούμε να πούμε με απλά λόγια ότι όσοι έχουν υψηλό μεταβολισμό καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια (θερμίδες) και έχουν καλύτερη κυκλοφορία αίματος. 

Οι δύο αυτές διαδικασίες βοηθούν το σώμα να παραμένει ζεστό. Αντίθετα, όσοι έχουν χαμηλό μεταβολισμό είναι πιο πιθανό να κρυώνουν ακόμη κι όταν οι θερμοκρασίες είναι ήπιες.

Επίσης, τα άτομα με αυξημένη μυϊκή μάζα έχουν πιο γρήγορο μεταβολισμό. Αυτή είναι μία ακόμη παρατήρηση που μπορεί να εξηγήσει γιατί οι γυναίκες κρυώνουν περισσότερο. Οι άντρες είναι γενετικά προγραμματισμένοι να διαθέτουν περισσότερη μυϊκή μάζα σε σύγκριση με τις γυναίκες, όμως οι γυναίκες μπορούν να αντισταθμίσουν αυτήν την «αδυναμία» μέσω της διατροφής και της γυμναστικής.

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει το μεταβολισμό και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος είναι η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Όταν ο θυρεοειδής υπολειτουργεί (υποθυρεοειδισμός), οι μεταβολικές διεργασίες επιβραδύνονται σημαντικά και το άτομο αισθάνεται συχνά πως κρυώνει.

Υπάρχουν αρκετές ακόμη πιθανές εξηγήσεις για την αίσθηση του κρύου και σχεδόν όλες αφορούν στην κακή κυκλοφορία του αίματος. Οτιδήποτε επηρεάζει την αγγειακή λειτουργία –διαβήτης, προχωρημένη ηλικία κ.α.– μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας αίματος που παρέχεται στα άκρα. Κατά, συνέπεια, τα χέρια και τα πόδια παγώνουν και αισθανόμαστε μια ψύχρα σε ολόκληρο το σώμα μας.

Τι μπορείτε να κάνετε

Ξεκινήστε βάζοντας στη ζωή σας τη γυμναστική. Οποιαδήποτε μορφή άσκησης βοηθά να βελτιωθεί η κυκλοφορία του αίματος και να ζεσταθεί το σώμα. Δεν αρκεί βέβαια να γυμναζόμαστε, πρέπει να προσπαθούμε να καθόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η ισορροπημένη διατροφή και η υγιεινή ζωή είναι επίσης απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία του αγγειακού συστήματος.

Με τη βοήθεια αιματολογικής εξέτασης, ο γιατρός σας θα μπορέσει να εντοπίσει ανησυχητικές ενδείξεις για προβλήματα στο θυρεοειδή ή κάποια άλλη δυσλειτουργία που να εξηγεί τα συχνά ρίγη.

Το είδαμε εδώ

Χιούμορ: Ο διαμεσολαβητής στις σχέσεις

0

Όλοι έχουμε ακούσει ότι το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο, και αυτό είναι αλήθεια. Το γέλιο ανακουφίζει από την ένταση και το στρες, ανεβάζει τη διάθεση, ενισχύει τη δημιουργικότητα και αυξάνει την ενέργεια. 

Το γέλιο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση ισχυρών, υγιών σχέσεων φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργώντας οικειότητα και επιλύοντας συγκρούσεις και διαφωνίες. Πώς, λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το χιούμορ για να ξεπεράσετε τα προβλήματα στη σχέση σας;

Η δύναμη του χιούμορ

Το χιούμορ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις από την αρχική έλξη έως τη μακροπρόθεσμη δέσμευση. Σε νέες σχέσεις, το χιούμορ μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο όχι μόνο για την προσέλκυση του άλλου προσώπου, αλλά και για την αντιμετώπιση της αμηχανίας ή της ντροπής που προκύπτει κατά τη διάρκεια των πρώτων ραντεβού. 

Στις μακροπρόθεσμες σχέσεις, το χιούμορ μπορεί να κρατήσει τη σχέση φρέσκια και ζωντανή και να επιλύσει συγκρούσεις και διαφωνίες. Βέβαια, σε καμία περίπτωση το χιούμορ δεν είναι ένα θαυματουργό φάρμακο επίλυσης διαφωνιών, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα δύσκολα σημεία που πλήττουν τη σχέση.

Το έργο του

Δημιουργήστε έναν ισχυρότερο δεσμό. Η υγεία και η ευτυχία σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των σχέσεων, και το γέλιο συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ τους.

Χρησιμοποιώντας το ευγενές χιούμορ συχνά σας βοηθά να αντιμετωπίσετε ακόμη και τα πιο ευαίσθητα θέματα σχέσεων, όπως είναι το σεξ ή τα πεθερικά.

Ξεπεράστε τα προβλήματα και τις αναποδιές. Η αίσθηση του χιούμορ είναι το κλειδί για την ανθεκτικότητα. Αυτό σας βοηθά να ξεπερνάτε τις αντιξοότητες και την απώλεια.

Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι τόσο ζοφερές, όσο φαίνεται να είναι, όταν τις κοιτάξετε από μια παιχνιδιάρικη και χιουμοριστική άποψη.

Να είστε πιο δημιουργικοί. Το χιούμορ και το παιχνίδι μπορεί να σας χαλαρώσουν, να ενεργοποιήσουν τη σκέψη σας και να εμπνεύσουν τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει.

Το γέλιο και το παιχνίδι σας βοηθά να απελευθερωθείτε από τους άκαμπτους τρόπους σκέψης και συμπεριφορές, κάτι που σας επιτρέπει να δείτε το πρόβλημα με έναν νέο τρόπο και να βρείτε μια δημιουργική λύση.

Είναι λιγότερο αμυντικό. Με παιχνιδιάρικη διάθεση, ακούμε τα πράγματα διαφορετικά και μπορεί να δεχθούμε ότι τη δεδομένη στιγμή ήμασταν δυσάρεστοι ή αλαζόνες.

Βεβαιωθείτε ότι είστε και οι δύο στο αστείο

Όπως κάθε εργαλείο έτσι και το χιούμορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αρνητικό και με θετικό τρόπο. Μετά από υπαινικτικές και οδυνηρές παρατηρήσεις, για παράδειγμα, μην επικρίνετε το άλλο πρόσωπο που δεν δέχεται το αστείο σας. Μία τέτοια πρακτική βλάπτει τη σχέση.

Μην χρησιμοποιείτε το χιούμορ για να καλύψετε άλλα συναισθήματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις το χιούμορ δεν είναι υγιές. Και αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την αποφυγή έκφρασης συναισθημάτων. Το γέλιο μπορεί να είναι μια μεταμφίεση για τα συναισθήματα φόβου, θυμού, απογοήτευσης. Με άλλα λόγια, όταν δρα ως μάσκα των συναισθημάτων σας, τότε δημιουργεί σύγχυση και δυσπιστία στις σχέσεις.

Καλλιεργώντας την αίσθηση του χιούμορ και το παιχνίδι

Ένας εξαιρετικός τρόπος για να έρθετε σε επαφή με την παιχνιδιάρικη πλευρά σας είναι η πρακτική με «ειδικούς»:

Παίξτε με τα ζώα. Κουτάβια, γατάκια και άλλα ζώα είναι πρόθυμοι συμπαίκτες και πάντα έτοιμοι να παίξουν.

Παίξτε με τα μωρά και τα μικρά παιδιά. Παίζοντας με τα παιδιά που γνωρίζετε είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να μάθετε το χιούμορ.

Καθώς το χιούμορ και το παιχνίδι γίνονται αναπόσπαστο μέρος της ζωής σας, θα βρίσκετε καθημερινά ευκαιρίες για την εφαρμογή των πρωτόγνωρων ικανοτήτων που θα βοηθήσει στην οικοδόμηση και τη διατήρηση των σχέσεων σας.

Το είδαμε εδώ

Μόλις το 16% των εταιρειών διαθέτει στελέχη με τα κατάλληλα eSkills

0

1/2015. Αποτελούν το απαραίτητο “διαβατήριο” για την αγορά εργασίας, ωστόσο, ελάχιστοι εργαζόμενοι τις διαθέτουν. 

Ο λόγος για τις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες, αν και αναγορεύονται σε απαραίτητο στοιχείο του βιογραφικού για το σύγχρονο εργαζόμενο, βρίσκονται σε έλλειψη διεθνώς. 

Για του λόγου το αληθές, ενώ τα τρία τέταρτα των εταιρειών δηλώνουν ότι διαθέτουν κάποιας μορφής ψηφιακή στρατηγική, μόλις το 16% απαντά ότι έχει στελέχη με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, για να την εφαρμόσουν. 

Μάλιστα, το κενό στην αγορά εργασίας για eSkills κάθε άλλο παρά με οικονομικούς παράγοντες σχετίζεται, καθώς η έλλειψη στελεχών με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες διαπιστώνεται σε μια χρονική στιγμή, που οι εταιρικοί προϋπολογισμοί για την ψηφιακή στρατηγική είναι αυξημένοι κατά περίπου 10%.

Σύμφωνα με έρευνα της Forrester, που διενεργήθηκε μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, οι θέσεις εργασίας, οι οποίες σχετίζονται με την Τεχνολογία, την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσα από ψηφιακά κανάλια και τα Business Analytics, είναι - κατά κανόνα - εκείνες που είναι πιο δύσκολο να καλυφθούν.

Γι αυτόν το λόγο άλλωστε, σύμφωνα με την έρευνα, με τίτλο “Global eBusiness And Channel Strategy Professional Online Survey”, οι θέσεις εργασίας στους προαναφερθέντες τομείς είτε καλύπτονται μέσω outsourcing, είτε οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες.

Η έρευνα της Forrester, μάλιστα, διαπιστώνει ότι το υφιστάμενο κενό στην αγορά εργασίας για eSkills όχι μόνο δεν μικραίνει, αλλά στον αντίποδα, διευρύνεται, στερώντας από τις επιχειρήσεις ένα πολύτιμο συγκριτικό “εργαλείο” για την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Θέσεις με ζήτηση 

Την παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνει έτερη μελέτη, αυτή τη φορά του Fastrack to IT (FIT), που συνιστά μια ιδιωτική πρωτοβουλία της ιρλανδικής βιομηχανίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

Σύμφωνα με αυτήν, τη μεγαλύτερη ζήτηση για εργατικό δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες, υψηλού επιπέδου, εκδηλώνει ο τομέας των Big Data Analytics. Την ίδια στιγμή, οι κλάδοι της Δικτύωσης και Συντήρησης Υπολογιστών, αυτός της Υποστήριξης Contact Center (Networking & PC Maintenance) και της Διαχείριση Πλατφορμών (Platform Administration) είναι εκείνοι, που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για eSkills αρχικού επιπέδου. 

Εκτός από τους προαναφερθέντες, υψηλή ζήτηση για προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες εκδηλώνουν και όλοι οι τομείς του ΙΤ, που συνδέονται με το Internet of the Things.

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία αποτελούν το “βαρύ πυροβολικό” της Ε.Ε. όσον αφορά τις διαθέσιμες ψηφιακές θέσεις εργασίας. Η “χρυσή τετράδα” συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 60% των digital jobs της Ε.Ε., καταλαμβάνοντας κομβική θέση στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τη μελέτη “e-Skills in Europe: Measuring Progress and Moving Ahead”, που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, συνολικά, οι πιο δραστήριες χώρες στο θέμα των ψηφιακών θέσεων εργασίας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία.

Η ίδια μελέτη εκτιμά ότι, μέχρι το 2020, ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της διαχείρισης, της αρχιτεκτονικής και της ανάλυσης των ΤΠΕ θα αυξηθεί κατά 44%, σε σύγκριση με το 2011 και οι συναφείς θέσεις εργασίας κατά 16%.

Το είδαμε εδώ

Η έλλειψη άσκησης πιο επικίνδυνη από την παχυσαρκία

0

1/2015. Σύμφωνα με νέα μελέτη, ένα εικοσάλεπτο έντονου περπατήματος σε καθημερινή βάση θα ήταν αρκετό για να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. 

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 334.000 άνδρες και γυναίκες από όλη την Ευρώπη δείχνει ότι τα περιστατικά πρόωρου θανάτου που μπορούν να αποδοθούν στην έλλειψη φυσικής δραστηριότητας είναι διπλάσια, συγκριτικά με εκείνα που οφείλονται στην παχυσαρκία, ενώ ακόμη και μέτρια αύξηση των επιπέδων άσκησης μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Η σωματική αδράνεια έχει συνδεθεί συστηματικά με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, καθώς και υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και διάφορες μορφές καρκίνου. Κι ενώ η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας μπορεί ακόμη να συμβάλλει στην αύξηση του δείκτη μάζας σώματος, η συσχέτισή της με τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου φαίνεται πως είναι ανεξάρτητη από το σωματικό βάρος του ατόμου.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition, χρησιμοποίησαν δεδομένα που συλλέχθηκαν σε διάστημα 12 ετών, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής μελέτης EPIC, που στοχεύει να διερευνήσει τη σχέση της διατροφής με τον καρκίνο.

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η εκτέλεση φυσικής δραστηριότητας που ισοδυναμεί με 20 λεπτά γρήγορου περπατήματος καθημερινά, η οποία οδηγεί σε ενεργειακή δαπάνη 90-110 θερμίδων, σχετίζεται με μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου κατά 16-30%. Η μείωση του κινδύνου φάνηκε να είναι μεγαλύτερη σε άτομα με φυσιολογικό βάρος, αν και παρατηρήθηκε βελτίωση ακόμη και μεταξύ των ατόμων με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, το μήνυμα είναι απλό. Ακόμη και λίγη άσκηση σε καθημερινή βάση θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία ατόμων που ακολουθούν καθιστικό τρόπο ζωής. Τέλος, αναφέρει πως, αν και βρέθηκε ότι ακόμη και 20 λεπτά μπορούν να κάνουν τη διαφορά, θα πρέπει να στοχεύουμε σε κάτι παραπάνω από αυτό, δεδομένων της αποδεδειγμένων οφελών που προσφέρει η φυσική δραστηριότητα στην υγεία.

Το είδαμε εδώ

Παπαγάλοι έκαναν… στέκι τους πάρκο της Θεσσαλονίκης

0

1/2015. Ένα πάρκο στην Τριανδρία της Θεσσαλονίκης έγινε «στέκι» μιας ομάδας μεγάλων πράσινων παπαγάλων τις τελευταίες ημέρες, με τα παραδείσια πουλιά να στέκονται στα κλαδιά των δέντρων και να πετούν πάνω από τα κεφάλια μικρών και μεγάλων, έχοντας γίνει η «ατραξιόν» της περιοχής.

Οι εξωτικοί παπαγάλοι, με το ζωηρό πράσινο χρώμα, που έχουν κάνει «κατάληψη» στο Πάρκο Μέσα Γειτονιάς, εντυπωσιάζουν τους περαστικούς με τη μακριά τους ουρά και το κόκκινο ράμφος τους, καθώς και με τους δυνατούς ήχους που βγάζουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους κατοίκους, είναι η δεύτερη χρονιά που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη γειτονιά.

«Καταφέραμε να μετρήσουμε γύρω στους δέκα με δώδεκα πράσινους παπαγάλους. Είναι κάθε μέρα στο ίδιο πάρκο. Πετάνε όλοι μαζί και τρώνε τους καρπούς από τα δέντρα, ενώ είναι η δεύτερη χρονιά που κάνουν την εμφάνισή τους στον χώρο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος δημοτικής ενότητας Τριανδρίας Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα.

«Τα παιδιά έχουν ξετρελαθεί και σίγουρα όποιος έρθει στην περιοχή και καθίσει λίγη ώρα στο πάρκο θα τους δει να πετάνε πάνω από το κεφάλι του», πρόσθεσε η κα Μπαχτσεβάνα.

Τα πουλιά πιθανότατα κάποια στιγμή διέφυγαν από αιχμαλωσία, είτε απελευθερώθηκαν από κάποιο κατάστημα Pet Shop και δείχνουν να έχουν προσαρμοστεί στην πόλη, αφού βρήκαν καλό κλίμα και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, το πιο διαδεδομένο είδος παπαγάλου στην Ελλάδα είναι ο Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri), που κανονικά συναντάται στη Μέση Ανατολή και την Ινδία.

Στη Θεσσαλονίκη μπορεί κανείς να συναντήσει παπαγάλους του συγκεκριμένου είδους, στην περιοχή του Λευκού Πύργου και στα γύρω πάρκα, στο πανεπιστήμιο ως τα Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας, ενώ πετούν σε μικρά κοπάδια που περιφέρονται, κάνοντας θόρυβο, ανάμεσα σε κτήρια και δέντρα.

Η πρώτη επίσημη αναφορά για την εμφάνιση του είδους σε άγρια κατάσταση στην Ελλάδα γίνεται το 1996 στο περιοδικό «Φυλλοσκόπος» της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Το είδαμε εδώ

Πώς να φιλετάρετε το ψάρι

0

Αρχικά βάζετε το ψάρι σε επιφάνεια κοπής στρέφοντας τη σπονδυλική στήλη προς το μέρος σας... Στη συνέχεια κόβετε τα πτερύγια στην άκρη του κεφαλιού, αφήνοντας το κεφάλι ανέπαφο.

Στη συνέχεια κόβετε στη μέση το ψάρι από την πλευρά της ράχης αρχίζοντας από την ουρά συνεχίζοντας προς το κεφάλι.

Σ’ αυτό το σημείο φιλετάρετε το ψάρι από τη μία πλευρά κόβοντας κατά μήκος του ψαριού μέχρι την ουρά και αφαιρέστε το κομμάτι (φιλέτο) ψαρού που κόψατε.


Γυρίστε το ψάρι από την ανάποδη πλευρά, χαράξτε το ψάρι στην άκρη του κεφαλιού και επαναλαμβάνετε ακριβώς τις ίδιες κινήσεις για το φιλετάρισμα.

Αφού κόψτε το ψάρι σε δυο φιλέτα, κρατήστε σταθερά από την άκρη κάθε φιλέτο και αφαιρέστε τα μαύρα εντόσθια με το μαχαίρι.

Το είδαμε εδώ

ΒΟΜΒΑ από Ιταλό καθηγητή πανεπιστημίου: Οι αρχαίοι Έλληνες ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ την Αμερική

0

Το 1492 είναι μια από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία. Ο κόσμος ξαφνικά “μεγάλωσε” μετά την ανακάλυψη της... Αμερικανικής Ηπείρου και η Ευρώπη έπαψε να είναι το κέντρο της γης. 

Ωστόσο, ένας Ιταλός φυσικός, φιλόλογος και ιστορικός των επιστημών ο οποίος διδάσκει σε πανεπιστήμιο της Ρώμης, ο Lucio Russo, επιμένει πως αυτός ο “Νέος Κόσμος” ήταν ήδη γνωστός στους αρχαίους Έλληνες.

Αυτό φαίνεται να υποστηρίζει και στο βιβλίο του, “Η ξεχασμένη Αμερική: Η σχέση μεταξύ των πολιτισμών και το λάθος του Πτολεμαίου” τον οποίο και “κατηγορεί” όπως επίσης και τους “δύσπιστους” Ρωμαίους για την απώλεια της γνώσης των αρχαίων Ελλήνων.


Μεταξύ των πολλών, όπως υποστηρίζει ο Russo, στοιχείων που ενισχύουν την άποψη πως υπήρχε επαφή μεταξύ των αρχαίων Ευρωπαίων και των ιθαγενών Αμερικανών, είναι μερικά προ-Κολομβιανά κείμενα που κατάφεραν να “επιβιώσουν” της καταστροφής που επέφερε η ισπανική κατάκτηση.

Η λάθος μετάφραση για εκείνους που “ήρθαν από την Ανατολή

Σε ένα βιβλίο, σχετικά με την προέλευση των Μάγια - όπως αναφέρει μιλώντας στο Epoch Times -υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι “πατέρες” του συγκεκριμένου πολιτισμού, σύμφωνα πάντα με το κείμενα αυτά, ήταν “μαύροι και λευκοί, με διάφορα πρόσωπα και μιλούσαν διάφορες γλώσσες” και ήρθαν από την Ανατολή. “Και δεν είναι ξεκάθαρο πως διέσχισαν τη θάλασσα”. Ωστόσο, οι ερευνητές αποφάσισαν να μεταφράσουν τη λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Μάγια για τη “θάλασσα” ως “λίμνη”.

Επίσης, υπάρχουν αρκετές απεικονίσεις Μάγια αλλά και κείμενα στα οποία γίνονται αναφορές σε άνδρες με μούσια. Μόνο που οι ιθαγενείς της Αμερικανικής Ηπείρου δεν άφηναν γένια.

Υπάρχουν όμως και αρκετά έργα Ρωμαίων στα οποία εμφανίζεται το φρούτο ανανάς, το οποίο “εισήχθη” όμως στην Ευρώπη, μόνο μετά την κατάκτηση του Νέου Κόσμου, δηλ. Το 1492, αφού ευδοκιμούσε στη Ν.Αμερική.


Ο δογματισμός της επιστήμης

Ο Russo, ο οποίος διδάσκει στο πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης, υποστηρίζει πως ο λόγος για τον οποίο οι ερευνητές πιστεύουν πως η Αμερικανική Ήπειρος δεν ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες, έχει να κάνει με τον δογματισμό και όχι με την έλλειψη αποδείξεων.

Για χρόνια, κυριαρχεί η θεωρία πως ο πολιτισμός εξελίσσεται σε προκαθορισμένα στάδια. Για παράδειγμα: ένας πολιτισμός ανακάλυψε τη φωτιά, μετά ανακάλυψε τον τροχό, τη γραφή κοκ φτάνοντας μέχρι τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας και τη Δημοκρατία. Όλοι οι πολιτισμοί, εκτιμάται πως “πέρασαν” από αυτά τα στάδια και μπορούν να ιεραρχηθούν βάσει των επιτευγμάτων τους.

Όμως ο Russo, παρουσιάζει ένας εντελώς διαφορετικό σενάριο: οι ανακαλύψεις, όπως πχ η γραφή δεν αναπτύχθηκαν αυτόνομα και ανεξάρτητα σε κάθε πολιτισμό αλλά πέρασαν από τον ένα στον άλλο. Υποστηρίζει δε, πως είναι λανθασμένη η αντίληψη πως η επιστήμη εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Εξάλλου υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιστημονικής και πολιτισμικής παρακμής όπως η καταστροφή του πολιτισμού των Καρχηδονίων και των Ελλήνων, από τους οποίους οι Ρωμαίοι κληρονόμησαν μόνο ένα μικρό μέρος των επιστημονικών τους γνώσεων.


Ένα από τα σχετικά παραδείγματα που αναφέρει ο Rosso, αφορά τα επιτεύγματα στον τομέα της ναυσιπλοϊας. “Το μέγεθος των πλοίων κατά την Ελληνιστική περίοδο ξεπεράστηκε μόνο την περίοδο του Ναπολέοντα ενώ ο Κολόμβος, όπως αναφέρεται, σχεδίασε το ταξίδι βασιζόμενος σε μέρος των μαθηματικών γνώσεων της Ελληνιστικής περιόδου που είχαν καταφέρει να διασωθούν. Όπως τονίζεται, οι Έλληνες ήταν εξάλλου ο μόνος πολιτισμός της εποχής του που είχε κατανοήσει πως η Γη είναι στρογγυλή. Η γνώση αυτή όμως στη συνέχεια “χάθηκε”.

Ακόμη και σήμερα όπως τονίζει στο Epoch Times ο Russo, βρισκόμαστε σε μια περίοδο “επιστημονικής κρίσης” η οποία όμως είναι διαφορετική από αυτή των ρωμαϊκών χρόνων καθώς η σημερινή παρακμή, σύμφωνα με τον καθηγητή, “κρύβεται” πίσω από τα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Το λάθος του Πτολεμαίου και πως οι άνθρωποι “ξέχασαν” την Αμερική

Παρά ταύτα, το ερώτημα παραμένει. Πως μπορεί οι άνθρωποι να “έχασαν” τη γνώση μιας ολόκληρης ηπείρου; Το λάθος, σύμφωνα με τον καθηγητή, εντοπίζεται στον Πτολεμαίο ο οποίος έφτιαξε έναν “παγκόσμιο” χάρτη συνδυάζοντας τους επικρατέστερους ισχυρισμούς από τις διαθέσιμες αρχαίες πηγές.

Το βασικό πρόβλημα κατά τον καθηγητή είναι η “τοποθέτηση” των Τυχερών Νησιών, τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν Κανάριες Νήσους. Στην πραγματικότητα όμως οι Έλληνες αναφέρονταν στις Αντίλλες, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Russo. Η “παρεξήγηση” οφείλεται κατά τον ίδιο, στου Ρωμαίους και όχι μόνο, και στη δυσπιστία όσο και αδυναμία τους να “ανοιχτούν” στους ωκεανούς.


Ακολουθώντας τους κανόνες τη φιλολογικής όσο και μαθηματικής λογικής, ο Russo εξηγεί στον αναγνώστη, ένα ένα τα λάθη του Πτολεμαίου – τα οποία θεωρούνται πολύ μεγάλα- και παράλληλα αποδεικνύει πως οι γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων για τον πλανήτη μας ήταν πολύ ακριβείς. Ο Πτολεμαίος, όπως τονίζει ο καθηγητής, υπολόγισε λάθος το γεωγραφικό πλάτος των Κανάριων Νήσων, κατά 15 μοίρες με αποτέλεσμα στο δικό του χάρτη να εμφανίζονται εκεί που θα αναέμενε κανείς να είναι οι Αντίλλες. Φυσικά η Αμερική δεν εμφανίζεται στο χάρτη του.

Σύμφωνα με τον Russo, το βιβλίο προκάλεσε δύο ειδών αντιδράσεις. Οι επιστήμονες και οι φιλόλογοι έδειξαν ενθουσιασμό, σε αντίθεση με τους ιστορικούς και τους γεωγράφους, που όπως τονίζει ο συγγραφέας, αδυνατούν να κατανοήσουν κάποιες λογικές πτυχές του έργου του.

“Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους αρχαίους Έλληνες. Για παράδειγμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την τάση που υπάρχει για υπερβολική εξειδίκευση” γιατί τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο από αυτούς που εστιάζουν σε περισσότερες από μια πτυχές της ανθρώπινης γνώσης.

Το είδαμε εδώ
Loading
 


Copyright © 2011-2014 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
Google+