Τετάρτη

Έτσι θα γλιτώσετε τα χρήματά σας από τις κατασχέσεις της Εφορίας - Ολη η διαδικασία


Δηλώνοντας ακατάσχετο λογαριασμό θα μπορούν οι οφειλέτες του Δημοσίου να προστατευθούν από τις κατασχέσεις της Εφορίας.

Η διαδικασία γίνεται μέσω του taxisnet. Εκεί ο φορολογούμενος δηλώνει έναν λογαριασμό σε μία μόνο τράπεζα, ο οποίος θα είναι ακατάσχετος για ποσό καταθέσεων μέχρι 1.250 ευρώ μηνιαίως.

Υπενθυμίζεται πως στην περίπτωση που υπάρχει μισθοδοτικός ή συνταξιοδοτικός λογαριασμός δηλώνεται υποχρεωτικά αυτός ως «ακατάσχετος».

Ποια είναι η διαδικασία στο Taxisnet

Ο οφειλέτης πρέπει να μπει στην εφαρμογή του Taxisnet στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/accountdecl/index.jsp

Εισάγει τους κωδικούς του

Στη συνέχεια γράφει το IBAN του Λογαριασμού που επιθυμεί να είναι ο Ακατάσχετος και κάνει μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Ή…

Δηλώνω υπεύθυνα τον ανωτέρω λογαριασμό μου ως μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό, δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και δεν διαθέτω ατομικό ή κοινό λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ο χρήστης μπορεί να τυπώσει τη βεβαίωση.

Disqus Comments