> ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
Καλώς ήρθατε στο Ανακαλύπτω!
  
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τι πρέπει να ξέρετε για τη συντήρηση – ρύθμιση – έλεγχο του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου

0

Η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας μας, μας στοιχίζει αρκετά σε χρήμα, γκρίνιες, σκοτούρες και βέβαια σε ρύπανση της ατμόσφαιρας. 

Ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου, και προκειμένου να συμμετέχουμε αποφασιστικά στην κοινή προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης φροντίζουμε για τα παρακάτω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ – ΚΑΥΣΤΗΡΑ – ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο έλεγχος της καύσης γίνεται με ειδικά όργανα (καυσαναλυτές), που πρέπει να διαθέτει ο ειδικά αδειοδοτημένος τεχνίτης, που κάνει τη συντήρηση – ρύθμιση – έλεγχο του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου και μετά την ρύθμιση και συντήρηση του συστήματος θέρμανσης σας θα πρέπει να σας χορηγήσει το σχετικό δελτίο συντήρησης. Με τα παραπάνω όργανα γίνεται ανάλυση των καυσαερίων, δηλαδή μετράται: η θερμοκρασία τους, η ποσοστιαία αναλογία του CO2 ή του O2, o δείκτης αιθάλης Rz της κλίμακας Bacharach, υπολογίζεται και ο βαθμός απόδοσης (%) του συστήματος από τα ζεύγη τιμών CΟ2 ή Ο2 και Δt= θερμοκρασία αέρος στο λεβητοστάσιο.

Η σωστή συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης έχει τα παρακάτω οφέλη για εμάς τους χρήστες της κεντρικής θέρμανσης:

Τα χρήματα από το επιπλέον πετρέλαιο που καίμε κάθε μέρα, χωρίς να ζεσταινόμαστε, πολλές φορές.

Τα χρήματα (και το κρύο) που θα μας κόστιζε μια βλάβη το καταχείμωνο.

Τα χρήματα που θα μας κόστιζε να αλλάζουμε, κάθε τόσο, μια εγκατάσταση, η οποία φθείρεται πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες, γιατί δεν συντηρείται.

Την μείωση της ρύπανσης που αναπνέουμε εμείς και η οικογένειά μας.

Η συντήρηση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ο καταλληλότερος χρόνος είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης (δηλ. Απρίλιο – Μάιο), ώστε να μη μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, οπότε είναι πιο δύσκολος ο καθαρισμός και υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων του λέβητα. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει την πιο πάνω χρονική περίοδο θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων.

Στο λέβητα πρέπει να γίνουν:

Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας και των αεριαυλών με συρμάτινες βούρτσες.

Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.

Στον καυστήρα πρέπει να γίνουν:

Καθαρισμός του ακροφύσιου (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για το λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας, που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του.

Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή.

Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του φωτοστοιχείου.

Καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων πετρελαίου στη σωληνογραμμή, που φέρνει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυστήρα.

Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα.

Στην καπνοδόχο πρέπει να γίνει:

Επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού και της καπνοδόχου από τις κάπνες, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Ακόμα από την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία της υπ.αριθ.οικ.189533/07-11-11 (ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-11) Υπουργική Απόφαση “Περί ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού”, επιτρέπετε η χρήση στερεών καυσίμων που παράγονται από στερεή βιομάζα (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips και άλλα) όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1 της Υ.Α. 198/30.9.2013 «Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» αρκεί να υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά-πιστοποιητικά για την τήρηση των προδιαγραφών της καύσιμης ύλης που χρησιμοποιείτε στον καυστήρα, όπως επιβάλλεται με την παραπάνω Υ.Α.

Επίσης απαιτείτε επίσημη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του λέβητα ότι ο τοποθετημένος λέβητας πληροί εκ κατασκευής τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05 (κλάση3), και επικυρωμένες από τον κατασκευαστή του λέβητα οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστήματος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα ενδεδειγμένα γα το λέβητα καύσιμα στερεής βιομάζας, οι συνθήκες αποθήκευσης τους, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία πρέπει να εκτελείτε καθαρισμός της καμινάδας, και άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης, τα οποία είναι υποχρεωμένος να σας χορηγήσει ο εγκαταστάτης του συστήματος θέρμανσης σας και θα τα παραλάβετε ενυπογράφως από αυτόν με υπεύθυνη δήλωση που θα λέει ότι παραλάβατε μαζί με το σύστημα και τις παραπάνω βεβαιώσεις – οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης τις οποίες θα έχετε αναρτημένες σε εμφανές σημείο του λεβητοστασίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 της ανωτέρω απόφασης, ακόμη πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται τα άρθρα 4 – 5 – 6 της Υ. Α. που αφορούν, α) Λειτουργικές Απαιτήσεις, β) Συντήρηση – Ρύθμιση Εγκαταστάσεων και γ) Υπεύθυνοι Εγκαταστάσεων Σταθερών Εστιών Καύσης – Υποχρεώσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΟΥ (ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ)

Από την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία δεν προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης της ατομικής θερμάστρας ξύλου (ξυλόσομπα) ή τζακιών εφόσον χρησιμοποιούνται παραδοσιακά υλικά καύσης (καυσόξυλα).
Σύμφωνα με το άρθρο 2, § 3 της υπ.αριθ.οικ.189533/07-11-11 (ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-11) Υπουργική Απόφαση “περί ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού”, σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, τις σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, ως καύσιμο, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, απορριμμάτων, βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα, περασμένα από λαδομπογιές, κομμάτια από έπιπλα.

Συνιστάται προς τους πολίτες ο περιορισμός της χρήσης τζακιών και σομπών για τη θέρμανση των κτιρίων, ιδιαίτερα τις ημέρες που επικρατούν συνθήκες άπνοιας και αυξημένης υγρασίας, οι οποίες ευνοούν τη συσσώρευση των ρύπων.

Επισημαίνεται επίσης, ότι στα τζάκια, σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η καύση συνθετικής ξυλείας (νοβοπάν κ.λπ.), καθώς και υπολειμμάτων επεξεργασμένης ξυλείας που περιέχουν βερνίκια, κόλλες και λοιπές επικίνδυνες ουσίες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς και η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων, η καύση των οποίων εκλύει και άλλες ουσίες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Το είδαμε εδώ

Θαυμάστε τον Όλυμπο μέσα από ένα υπέροχο βίντεο 10 λεπτών!

0

Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί διάφορες εκδοχές της ορεωνυμίας «Όλυμπος». Ωστόσο, η ομορφιά που πηγάζει από την απλότητά του είναι απαράμμιλη.

Κάθε χρόνο χιλιάδες φυσιολάτρες επισκέπτονται τον Όλυμπο, για να θαυμάσουν από κοντά τη γοητεία της φύσης του και να χαρούν την περιήγηση στις πλαγιές του και την κατάκτηση των κορυφών του.

Μια γρήγορη περιήγηση στο μυθικό βουνό μέσα από την κάμερα του Ιωάννη Μπεϊνά. Προβλήθηκε στο Grito Rock Festival 2013 (3-3-2013) και στο Ελληνογερμανικό φόρουμ για την Ορεινή Πεζοπορία (7-12-2013).

Δείτε το βίντεο:Το είδαμε εδώ

Κινέζος καλλιτέχνης έφτιαξε... τούβλο με σκόνη από το νέφος του Πεκίνου

0

Ένας καλλιτέχνης performance από το Πεκίνο επέλεξε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο για να διαμαρτυρηθεί για το νέφος που έχει στην κυριολεξία «πνίξει» την πόλη του τους τελευταίους μήνες, ένα φαινόμενο που ο ξένος τύπος εύστοχα χαρακτηρίζει ως «Airpocalypse» (Αποκάλυψη μέσω... αέρος).

Ο Nut Brother, όπως είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του 34χρονου κάτοικου Γουανγκ Ρενζένγκ, αφιέρωνε τουλάχιστον τέσσερις ώρες κάθε μέρα, εδώ και τρεις περίπου μήνες, «ρουφώντας» με μια ηλεκτρική σκούπα σκόνη από το τοξικό νέφος που έχει κατακλύσει την ατμόσφαιρα της πόλης του. 

O λόγος; Ήθελε να δημιουργήσει ένα «τούβλο» φτιαγμένο από τα επιβλαβή σωματίδια της μολυσμένης ατμόσφαιρας ώστε να παρουσιάσει στον κόσμο μία «απτή» απόδειξη της ζημιάς του έχει υποστεί το περιβάλλον στη χώρα του.

Από τον περασμένο Ιούλιο, ο Nut Brother τριγυρνούσε με την σκούπα του στα πιο διάσημα αξιοθέατα του Πεκίνου, συμπεριλαμβανομένης της πλατείας Τιεν Αν Μεν και του εθνικού σταδίου «Φωλιά του Πουλιού». Όταν συμπληρώθηκαν 100 μέρες από την έναρξη του πρότζεκτ, ο καλλιτέχνης πήρε τη σκόνη που είχε συγκεντρώσει και τη μετέφερε σε ένα εργοστάσιο πλινθοποιίας, ώστε οι τεχνίτες να φτιάξουν ένα τούβλο με αυτή.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Independent, όταν το τούβλο ψηθεί και είναι έτοιμο (κάτι που θα γίνει σε μερικές μέρες) ο καλλιτέχνης σκοπεύει να το δώσει σε μία πραγματική οικοδομή, σε μία συμβολική πράξη που ο ίδιος παρομοιάζει με την «προσθήκη μιας σταγόνας νερού σε έναν αχανή ωκεανό». 

Ο Nut Brother με τη σκούπα του στο στάδιο «Φωλιά του Πουλιού»

Ο καλλιτέχνης στους δρόμους του Πεκίνου

Το είδαμε εδώ

Η επαφή με τη φύση μειώνει την εγκληματικότητα!

0

Όταν οι άνθρωποι ζουν σε περιοχές όπου έχουν μεγαλύτερη επαφή με τη φύση, η κοινωνική συνοχή αυξάνεται και η εγκληματικότητα μειώνεται, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. 

Η μελέτη δείχνει ότι η ύπαρξη πολλών χώρων πρασίνου, αλλά και ζώων, κάνει καλό στην κοινωνική υγεία.
        
Προηγούμενες έρευνες έχουν αναδείξει τη σημασία του πρασίνου και της φύσης γενικότερα για την ψυχική και σωματική υγεία ενός ανθρώπου. 

Το άγχος και οι σωματικοί πόνοι μειώνονται, ακόμη και οι άρρωστοι αναρρώνουν πιο γρήγορα. 

Η νέα μελέτη έρχεται να επισημάνει ότι η επαφή με τη φύση αποτελεί γενικότερα ένα παράγοντα που βοηθά στην αρμονία και ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών.
        
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την ψυχολόγο Νέτα Γουαϊνστάιν του Πανεπιστημίου Κάρντιφ της Ουαλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Bioscience"του Αμερικανικού Ινστιτούτου Βιολογικών Επιστημών, μελέτησαν πάνω από 2.000 άτομα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επαφή με τη φύση επιδρά κατά 8% στην κοινωνική συνοχή μιας κοινότητας ή συνοικίας - ένα καθόλου αμελητέο ποσοστό.
         
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, άλλοι παράγοντες, όπως το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία των κατοίκων, επηρεάζουν λιγότερο -όχι πάνω από 3%- το επίπεδο της κοινωνικής συνοχής σε μια περιοχή.
       
Από την άλλη, εκτιμάται ότι η στενή επαφή με τη φύση μειώνει την εγκληματικότητα σε ποσοστό 4%. 

Όσο περισσότεροι χώροι πρασίνου (πάρκα κ.α.) υπάρχουν σε μια περιοχή, τόσο μειώνεται η εγκληματικότητα. 

Συγκριτικά, οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (κατά βάση η φτώχεια) αυξάνουν την εγκληματικότητα κατά 5%.
  
Δηλαδή, στην ουσία, η θετική επίδραση της φύσης σχεδόν αντισταθμίζει την αρνητική επίδραση της φτώχειας, όσον αφορά τουλάχιστον την κοινωνική συνοχή. 

Το συμπέρασμα, κατά τους ερευνητές, είναι απλό: η αύξηση των χώρων πρασίνου, ιδίως στις μη προνομιούχες περιοχές, αμβλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις μιας κοινωνικοοικονομικής κρίσης.
         
Η θετική επίδραση της φύσης ισχύει τόσο για τους πλούσιους, όσο και για τους φτωχούς σε μια περιοχή. Οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι γιατί παρατηρείται κάτι τέτοιο, αλλά υποθέτουν ότι η φύση γεννά υποσυνείδητα στους ανθρώπους ένα αίσθημα μεγαλύτερης σχέσης και σύνδεσης με τον κόσμο γύρω τους, άρα και με τους γείτονές τους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. 

Μια πρόσθετη εξήγηση είναι ότι όσο περισσότερο πράσινο έχει μια περιοχή, τόσο πιο συχνά βγαίνουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, πράγμα που εκ των πραγμάτων τους φέρνει σε επαφή με τους άλλους.
       
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δυστυχώς η επαφή με τη φύση χάνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της αστυφιλίας καθώς και της τάσης για ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους. 

Περίπου το 70% των Ευρωπαίων και το 50% των κατοίκων της Γης ζουν πλέον σε αστικά κέντρα (συχνά με ελάχιστο πράσινο) και η τάση αυτή είναι ανοδική.

Το είδαμε εδώ

Μπήκε για τα καλά ο χειμώνας: Χιονίζει στο Μέτσοβο

0

Η πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα είναι αισθητή και ήδη στην Ηπειρο άρχισε η χιονόπτωση.

Ειδικότερα στο Μέτσοβο και στις περιοχές που βρίσκονται τα χιονοδρομικά του Ανήλιου και της Βασιλίτσας και στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο του Ανατολικού Ζαγορίου άρχισε να χιονίζει με αποτέλεσμα ήδη το έχει «στρώσει» στους 5 πόντους.

Αναμένεται πάντως το βράδυ να ενταθεί η χιονόπτωση στην περιοχή.
Ιαπωνία: Δείτε το νησί που «γέννησε» η θάλασσα!

0

Το Νοέμβριο του 2013 στο αρχιπέλαγος του Ογκασαβάρα, γνωστό και ως Μπενίν, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Τόκιο μέσα από πίδακες τέφρας και λάβας έκανε την εμφάνιση του ένα νησί που κυριολεκτικά κατάπιε το γειτονικό νησί Νισινοσίμα.

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι το νησί έχει γίνει δώδεκα φορές μεγαλύτερο από ότι ήταν όταν αναδύθηκε μέσα από την θάλασσα και συνεχίζει να μεγαλώνει. Το νησί σταδιακά θα αποικιστεί από φυτά και ζώα, μια διαδικασία που οι επιστήμονες θα παρακολουθούν προσεκτικά.

Όταν η ηφαιστειακή δραστηριότητα καταλαγιάσει, «το πρώτο που θα συμβεί θα είναι πιθανότατα η άφιξη φυτών που μεταφέρονται από τα ωκεάνια ρεύματα ή ταξιδεύουν προσκολλημένα στα πόδια πτηνών» αναφέρει ο Ναόκι Κάτσι, καθηγητής του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Τόκιο και επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής Αρχιπελάγους Ογκασαβάρα.

Τα θαλασσοπούλια αυτά θα μπορούσαν σταδιακά να εγκατασταθούν στο νησί. Κουτσουλιές, πεσμένα φτερά, νεκρά πτηνά και άλλα παρόμοια «υλικά» θα δημιουργήσουν τελικά γόνιμο έδαφος για τη φύτρωση σπόρων που φτάνουν με τον άνεμο ή επιζούν μέσα στο πεπτικό σύστημα των πουλιών.
Πρόβλεψη των Αμερικάνων για πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας τον Δεκέμβριο

0

Σοκ προκαλεί η νέα πρόβλεψη των Αμερικάνων και των Αμερικάνικων μοντέλων πρόγνωσης καιρού, καθώς προβλέπουν βαρυχειμωνιά μέσα σε όλο σχεδόν το Δεκέμβριο με ψύχος και πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, όπως  προβλέπουν και πολλά χιόνια τα Χριστούγεννα.

Όπως βλέπετε και στην εικόνα του άρθρου, σύμφωνα με το Greek-Weather.Org, χάρτης Αμερικάνικου μοντέλου πρόγνωσης καιρού, προβλέπει ότι το ψύχος θα είναι δριμύ ακόμα και τα Χριστούγεννα, ενώ η χώρα μας όπως θα δείτε και στις παρακάτω εικόνες, θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παγωνιάς μέσα στο Δεκέμβρη, όπως αναφέρει το On-news. Με το σκούρο μπλε χρώμα διακρίνεται το ψύχος το οποίο η χώρα μας θα δέχεται από τη βόρεια, βορειοανατολική Ευρώπη.Αναφορά γίνεται όπως τονίζει το Greek-Weather.Org, για τον πιο ψυχρό Δεκέμβριο από το 2001 κάτι που και τα μοντέλα πρόγνωσης καιρού προβλέπουν, ενώ ο Δεκέμβριος που μας έρχεται δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση καιρικά με τον Νοέμβριο, καθώς θα είναι βροχερός, με πολλές χιονοπτώσεις και κρύο. ΕΚΤΑΚΤΟ: Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά θυελλώδεις νότιους άνεμους

0

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία από την Κυριακή (22-11-2015) προβλέπεται σημαντική μεταβολή του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους τοπικά θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

• Την Κυριακή (22-11-2015) βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους ισχυρές θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν τη Δυτική Μακεδονία.

• Τη Δευτέρα (23-11-2015) τα παραπάνω φαινόμενα εκτός από τις προαναφερθείσες περιοχές θα επηρεάσουν την Κεντρική-Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

• Παράλληλα σε όλη τη Χώρα θα πνέουν νότιοι άνεμοι 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της κατολίσθησης στους Εγκρεμνούς της Λευκάδας την ώρα του σεισμού

0

Είναι περίπου 9:18  το πρωί της τρίτης όταν η Λευκάδα (και η μισή Ελλάδα) σείεται από τον εγκέλαδο.

Ο ψαράς Σπύρος Κολυβάς, που βρίσκονταν για ψάρεμα ανοιχτά από την παραλία Εγκρεμνοί, κατέγραψε εάν συγκλονιστικό βίντεο που ανέβηκε  στο mylefkada.gr.

Πραγματικά σου κόβει την ανάσα αφού ακόμα δεν ξέρει κανείς το πραγματικό μέγεθος καταστροφής της μαγευτικής αυτής παραλίας.ΟΗΕ: Το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα είναι το σφοδρότερο των τελευταίων 15 ετών

0

Το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι ένα εκ των πλέον σφοδρών που έχουν καταγραφεί από το 1950 και αναμένεται να ενισχυθεί επιπλέον έως τα τέλη του 2015, προκαλώντας ξηρασία και εκτεταμένες πλημμύρες, προειδοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

"Οι εκτεταμένες ξηρασίες και οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν σήμερα τις τροπικές και υποτροπικές ζώνες φέρουν την υπογραφή του φαινομένου Ελ Νίνιο, του σφοδρότερου που έχουμε καταγράψει τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια" εξήγησε ο Μισέλ Ζαρόντ, ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, ενός οργανισμού του ΟΗΕ.

Το Ελ Νίνιο, η υπερθέρμανση των τροπικών περιοχών του Ειρηνικού, η οποία οδηγεί παραδοσιακά σε άνοδο της θερμοκρασίας της Γης και αποτελεί έναν καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την πρόκληση ακραίων καιρικών φαινομένων, αναμένεται να ενισχυθεί έως τα τέλη του έτους σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο που δημοσίευσε ο διεθνής οργανισμός.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας επισημαίνει ότι η μέση ανώτατη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του τριμήνου στην επιφάνεια των θαλασσών στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού θα ξεπεράσει τη φυσιολογική θερμοκρασία κατά δύο βαθμούς Κελσίου, γεγονός που κατατάσσει το τρέχον Ελ Νίνιο στις τάξεις των πλέον έντονων επεισοδίων που έχουν παρατηρηθεί από το 1950.

Παρόμοια αύξηση της θερμοκρασίας του Ειρηνικού Ωκεανού δεν έχει καταγραφθεί παρά 3 φορές κατά τη διάρκεια των 65 τελευταίων ετών: το 1972- 1973, το 1982- 1983, το 1997- 1998.

Στη νοτιοανατολική Ασία, το Ελ Νίνιο προκαλεί κυρίως ξηρασία. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο έχει ευνοήσει τους τελευταίους μήνες το ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία, που είναι από τις πιο καταστροφικές στην ιστορία της περιοχής.
Το Ελ Νίνιο επιτείνει επίσης το σχηματισμό καταιγίδων στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας έδωσε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο την παραμονή μιας διεθνούς διάσκεψης με θέμα το Ελ Νίνιο στη Νέα Υόρκη.

"Το φυσικό φαινόμενο Ελ Νίνιο και η κλιματική αλλαγή που είναι απόρροια της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τρόπο πραγματικά πρωτοφανή" υπογράμμισε ο Μισέλ Ζαρόντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Το βίντεο με τα τεράστια κύματα που κόβει την ανάσα!

0

Δείτε δέκα πλοία να παλεύουν με τεράστια κύματα μέσα στη μανιασμένη θάλασσα!Οι δρόμοι της Αττικής που πριν μπαζωθούν ήταν ρέματα (Χάρτες)

0

Με κάθε δυνατή βροχή κομβικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου μετατρέπονται σε ποτάμια. Πέραν της τραγικής έλλειψης υποδομών, ένας βασικός λόγος είναι ότι κάποτε οι δρόμοι αυτοί ήταν πράγματι ποτάμια ή ρέματα.

Ένα παλιότερο άρθρο του Δημήτρη Λάππα στην “Καθημερινή” μας ξεναγεί σε μια Αθήνα που σήμερα κυλά υπόγεια, αλλά έρχεται στο φως με την πρώτη νεροποντή.

Μπαζώθηκαν 800 χιλιόμετρα ρεμάτων

«Η καταιγίδα ήταν τόσο έντονη, που φούσκωσε το ποτάμι. Η γέφυρα παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα η Αθήνα να κοπεί στα δύο». Η είδηση διαδόθηκε από στόμα σε στόμα σπέρνοντας τον φόβο στους κατοίκους της πόλης. Πότε και που συνέβη αυτό; Tο 1852, στην Αθήνα. Ποιο ήταν το ποτάμι που φούσκωσε; Η σημερινή οδός Σταδίου.[...]

Τα ποτάμια εξακολουθούν να ρέουν κάτω από τους δρόμους της Αθήνας. Σε πολλά κτίρια κατά μήκος του δρόμου αντλούνται και σήμερα νερά, με υδραυλικά συστήματα, ενώ γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) απέδειξαν ότι οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας κρύβουν ένα μπαζωμένο ρέμα ή ένα υπόγειο ποτάμι. Ο Ιλισός, ο Ηριδανός, ο Κυκλόβορος, το Λυκόρεμα, ο Βουρλοπόταμος, ο Βοϊδοπνίχτης, ο Αλασσώνας είναι μερικά από αυτά.

Σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, τα ανοιχτά ρέματα το 1945, είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα και σήμερα, μόλις, 434 χιλιόμετρα, μειώθηκαν, δηλαδή, σε ποσοστό 66,4%. Όπως, δε, προκύπτει από μελέτη του ΙΓΜΕ, πριν από μερικά χρόνια, το 80% των νερών της βροχής το απορροφούσε το έδαφος και μόλις το 20% έπεφτε στην θάλασσα, σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αλλάξει δραματικά.

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές, ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα που συχνά – πυκνά σημειώνονται στο λεκανοπέδιο, δεν αποτελούν «κεραυνό εν αιθρία», αλλά είναι αποτέλεσμα των επιλογών μας και της στρεβλής ανάπτυξης που ακολουθήσαμε.

Και οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί: μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δομημένες επιφάνειες στην Αθήνα κάλυπταν το 25% του λεκανοπεδίου. Μετά το 1975, το 75% καλύφθηκε από δομημένες επιφάνειες και δρόμους δίκτυα, ενώ οι ελεύθεροι χώροι αποτελούν, μόλις, στο 4%.[...]

Τα ρέματα, χθες και σήμερα

Στα τέλη του 19ου αιώνα, διέσχιζαν το λεκανοπέδιο, 700 χείμαρροι, ποτάμια και ρυάκια. Το 1999, ο αριθμός τους ήταν μικρότερος των 70 (κάτω, δηλαδή και από το 10%) και σήμερα, δεν υπερβαίνουν τα 50. Που χάθηκαν;


Χάρτης του δικτύου ρεμάτων και δομημένων επιφανειών λεκανοπεδίου Αθήνας - 1893 

Μπαζώθηκαν και καταπατήθηκαν. Μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν μπαζωθεί και τσιμεντοποιηθεί περίπου 550 χιλιόμετρα ρέματα και χείμαρροι. Κι αυτό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα οικιστικά όνειρα των κατοίκων της Αθήνας, με τις γνωστές συνέπειες που και σήμερα (για πολλοστή φορά) βιώσαμε. Ο Ιλισός, ήταν το μεγαλύτερο ποτάμι που διέσχιζε την Αθήνα. Ξεκινούσε από τον Υμηττό, για να καταλήξει στην θάλασσα. Παλιά ήταν ανοικτό.

Σήμερα, κυλάει εξ ολοκλήρου υπογείως, κάτω από τη Μιχαλακοπούλου, περνάει από την Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο), συνεχίζει στην Καλλιρρόης, για να καταλήξει μετά την Καλλιθέα στην θάλασσα.

Οι Αθηναίοι θεωρούσαν τον Ιλισό, ιερό και στις όχθες του διατηρούσαν βωμούς πολλών θεών, όπου τελούνταν τα Μικρά Μυστήρια, τα οποία σχετίζονταν τόσο με τα Ελευσίνια, όσο και με Διονυσιακές τελετουργίες. Από το ιερό, αυτό, ποτάμι το μόνο που απομένει σήμερα εμφανές είναι η στεγνή και χορταριασμένη κοίτη του, δίπλα στην οποία είναι χτισμένη η Αγία Φωτεινή του Ιλισού.

Στον Ιλισό χυνόταν ο Ηριδανός που ξεκινούσε από τον Λυκαβηττό και κατέβαινε από το Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Μετρό στην πλατεία Συντάγματος, ανακαλύφθηκε η αρχαία κοίτη του. Ο ποταμός συνεχίζει στις οδούς Μητροπόλεως και Ερμού, στην Αρχαία Αγορά και καταλήγει στον Κεραμεικό.

Την κοίτη του Ηριδανού συνάντησε το Μετρό και στο Μοναστηράκι, γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα τους υπεύθυνους, καθώς το ποτάμι φούσκωσε κάποιες φορές επικίνδυνα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ακόμα και σήμερα, ο υπόγειος ποταμός κατεβάζει 20-30 κυβικά νερού την ώρα, ενώ τις βροχερές μέρες το νερό υπερδιπλασιάζεται και από τα νερά του πλημμυρίζει η Ποικίλη Στοά και η Αρχαία Αγορά.

Από το Λυκαβηττό ξεκινούσε και ο Βοϊδοπνίχτης που χωριζόταν, με ένα μέρος του να περνάει από την οδό Δημοκρίτου και την οδό Ακαδημίας προς το Αρσάκειο. Από τα Τουρκοβούνια ξεκινούσε ο Κυκλόβορος, ένας από τους μεγαλύτερους χειμάρρους της Αθήνας, που έφθανε στο Πεδίον του Άρεως και διαμέσου της οδού Μάρνη κατέληγε στην πλατεία Βάθης.

Το Παγκράτι και τον Βύρωνα διέσχιζαν ο Αλασσώνας και το ρέμα «Πήδημα της Γριάς» αντίστοιχα. Στο Φάληρο χύνονταν ο Βουρλοπόταμος (ή Ξηροτάγαρος) και το ρέμα της Πικροδάφνης. Το ρέμα του Ποδονίφτη κυλάει κάθετα τους δήμους Χαλανδρίου, Ψυχικού, Φιλοθέης και Ν. Ιωνίας, διασχίζει υπόγεια τη Λεωφόρο Κηφισίας καταλήγοντας στον Κηφισό.

Οι πανεπιστημιακές μελέτες συγκρίνουν την σημερινή τσιμεντούπολη με τις παλαιότερες διαμορφώσεις της, όπου γεωργικές εκτάσεις, χωράφια και ποτάμια διέσχιζαν τη γη. Η εικόνα των πανάρχαιων ποταμών που πότιζαν την Αθήνα και απορροφούσαν τα νερά της βροχής έχει περάσει ανεπιστρεπτί.


Χάρτης του δικτύου ρεμάτων και δομημένων επιφανειών λεκανοπεδίου Αθήνας - 1988

Έτσι, κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω, λόγω των επιχωματώσεων και των αλλοπρόσαλλων οικιστικών σχεδίων, τα υπόγεια ποτάμια «φουσκώνουν» και πλημμυρίζουν ολόκληρες περιοχές υπενθυμίζοντάς μας την μακραίωνη ύπαρξή τους και χλευάζοντας τις όποιες (εκ μέρους μας) προσπάθειες εξαφάνισής τους.

Πλαστικά καταλήγουν στο πιάτο μας μέσω των ψαριών που καταναλώνουμε! (Video)

0

Μικροσκοπικά τμήματα πλαστικού που βρίσκονται σε αρκετά καλλυντικά καταλήγουν σε θάλασσες και ποτάμια.

Όχι μόνο καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, αλλά μάλιστα μπορεί να καταλήξουν στο πιάτο μας μέσω των ψαριών που καταναλώνουμε.

Τα λεγόμενα μικροσφαιρίδια (microbeads) έχουν μέγεθος λίγα μόλις μικρο-χιλιοστά, ωστόσο όλο και περισσότερες έρευνες έρχονται να επισημάνουν ότι το μικρό τους μέγεθος δεν επιτρέπει την απομάκρυνσή τους από τους υδάτινους πόρους με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων.

Τα ψάρια συχνά καταναλώνουν τα μικροσφαιρίδια, καθώς τα συγχέουν με την τροφή τους.

Μικροσφαιρίδια περιέχουν δεκάδες καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης, όπως οδοντόκρεμες και κρέμες απολέπισης.

Μεγάλες εταιρίες, όπως η Johnson & Johnson και η Procter & Gamble, έχουν δεσμευθεί να διακόψουν τη χρήση των μικροσφαιριδίων στα προϊόντα τους, έπειτα από σχετικό μαζικό αίτημα του καταναλωτικού κοινού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΙΜΕ, δεκάδες είδη ζώων σε όλο τον κόσμο, από ψάρια και πουλιά έως θαλάσσιες χελώνες, έχουν βρεθεί κατά καιρούς με πλαστικά μικροσφαιρίδια στο στομάχι τους.

Έως ότου αντικατασταθούν πλήρως τα μικροσφαιρίδια στα καλλυντικά από βιοαποδομήσιμα υλικά με τις ίδιες ιδιότητες, καλό είναι να αποφεύγουμε την αγορά και τη χρήση προϊόντων που τα περιέχουν
Γιατί η Ανοιξη μικραίνει κάθε χρόνο;

0

Η Ανοιξη είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου, ωστόσο σύμφωνα με τους ερευνητές χάνεται, αφού μειώνεται κατά περίπου 30 δευτερόλεπτα κάθε χρόνο.

Φέτος το 2015, η άνοιξη ξεκίνησε την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή – η εαρινή ισημερία για το βόρειο ημισφαίριο- ο άξονας της Γης φτάνει σε ένα σημείο της πορείας του όπου ούτε πλησιάζει στον ήλιο (όπως κάνει στο θερινό ηλιοστάσιο), αλλά ούτε απομακρύνεται από αυτόν (όπως κάνει στο χειμερινό ηλιοστάσιο).

Στο ημερολόγιο, η αλλαγή των εποχών φαίνεται σταθερή: μετάβαση από μια ισημερία το Μάρτιο σε ένα ηλιοστάσιο του Ιουνίου, στην ισημερία του Σεπτέμβρη και στο ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου και πάλι ξανά.

Αλλά αστρονομικά μιλώντας, η άνοιξη χάνει χρόνο στο Βόρειο Ημισφαίριο εδώ και χιλιάδες χρόνια. «Φέτος, το καλοκαίρι είναι η μεγαλύτερη σεζόν, με 93,65 ημέρες, ακολουθούμενη από την άνοιξη με 92,76 ημέρες, το φθινόπωρο με 89,84 ημέρες και το χειμώνα με 88,99 ημέρες» εξηγεί ο Λάρι Γκέρστμαν, ερασιτέχνης αστρονόμος στη Νέα Υόρκη.

Καθώς περνούν τα χρόνια, η άνοιξη θα συνεχίσει να χάνει χρόνο από το καλοκαίρι, και ο χειμώνας θα χάνει χρόνο από το φθινόπωρο. Το Καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο θα είναι δύο ημέρες μεγαλύτερο από την άνοιξη και περίπου πέντε ημέρες από το το χειμώνα το έτος 3000.

Οι εποχές της Γης προκαλούνται από την κλίση της Γης γύρω από τον άξονά της, όχι από το πόσο κοντά είναι ο πλανήτης στον ήλιο. Η κλίση 23,5 μοιρών από την όρθια θέση πάνω-κάτω σημαίνει ότι για έξι μήνες του έτους, το Βόρειο Ημισφαίριο της Γης κλίνει ελαφρώς προς τον ήλιο, ενώ κατά τη διάρκεια των άλλων έξι μηνών, το νότιο ημισφαίριο κλίνει προς τον ήλιο.

Ο κύριος λόγος που η Ανοιξη γίνεται όλο και μικρότερη είναι ότι ο ίδιος ο άξονας της Γης κινείται, σαν μια κορυφαία ταλάντευση, σε έναν τύπο κίνησης που ονομάζεται μετάπτωση. Η Ανοιξη τελειώνει με το θερινό ηλιοστάσιο, και εξαιτίας της μετάπτωσης, το σημείο κατά μήκος της τροχιάς της Γης, όπου ο πλανήτης φτάνει το θερινό ηλιοστάσιο μετατοπίζεται ελαφρώς. Τον επόμενο χρόνο, ο πλανήτης θα φτάσει στο σημείο της τροχιάς του που θεωρείται ηλιοστάσιο λίγο νωρίτερα. Έτσι, η άνοιξη θα τελειώσει και το καλοκαίρι θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα.

Η μετάπτωση είναι ένα κυκλικό φαινόμενο: η άνοιξη θα είναι συντομότερη περίπου το έτος 8680, που θα μετρά περίπου 88,5 ημέρες, ή περίπου τέσσερις ημέρες μικρότερη από ότι την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Μετά από εκείνη τη χρονιά θα αρχίσει να μεγαλώνει και πάλι.

Το είδαμε εδώ

Πέταξαν άρματα στο βυθό για να σώσουν τα ψάρια

0

1/15. Στην Ταϊλάνδη, άρματα ρίχτηκαν στη θάλασσα για να δημιουργήσουν ένα τεχνητό ύφαλο. Αυτά είναι 25 κουφάρια αρμάτων T69 που ήταν οι ναυαρχίδες του Ψυχρού Πολέμου, και αγοράστηκαν στη μισή τιμή από την Κίνα με σκοπό να προστατεύσουν το οικοσύστημα. 

Δεδομένου ότι η αλιεία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην Ταϊλάνδη, ο κύκλος αναπαραγωγής των ψαριών απειλείται από την υπεραλίευση. Η διαδικασία πραγματοποιείται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που μιμείται ένα κοραλλιογενή ύφαλο, που θα φιλοξενήσει τα ψάρια.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια αυτή την τακτική, βυθίζοντας μέχρι τώρα 273 βαγόνια τρένου και 198 φορτηγά. Επίσης κάθε μηχάνημα έχει καθαριστεί προσεκτικά από όλες τις επιβλαβείς ουσίες που θα μπορούσαν να διαταράξουν το βυθό της θάλασσας. 

Η πρώτη τέτοια προσπάθεια διάσωσης διεξήχθη τον Αύγουστο του 2010. Σήμερα τα αποτελέσματα αποκάλυψαν την παρουσία 400 φορές περισσότερων ψαριών ανά τετραγωνικό μέτρο απ’ ότι πριν στην ίδια τοποθεσία, με τη δημιουργία αυτών των τεχνητών υφάλων.
Το είδαμε εδώ

Αστικοποίηση και κλιματική αλλαγή

0

Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια έως το 2050, με την πλειονότητα να κατοικεί σε πόλεις. 

Η ενσωμάτωση των επιπλέον τριών δισεκατομμυρίων ανθρώπων απαιτεί την κατασκευή του ισοδύναμου μίας πόλης που να μπορεί να φιλοξενήσει ένα εκατομμύριο άτομα κάθε πέντε ημέρες έως το 2050, σύμφωνα με την οργάνωση IGBP.

Ωστόσο πρόσφατη έρευνα από το Κέντρο Οικονομικών και Πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή του Πανεπιστημίου Λιντς και του London School of Economics υποστηρίζει πως τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 34 τοις εκατό χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Αυτή τη στιγμή οι πόλεις καταναλώνουν 78 τοις εκατό της παγκόσμιας ενέργειας και παράγουν περισσότερο από το 60 τοις εκατό του συνολικού άνθρακα. Τα αστικά κέντρα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην κλιματική αλλαγή, όμως επίσης είναι και εξαιρετικά ευάλωτα στις αρνητικές της συνέπειες, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε ακτές.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πόλεις θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές τους μέσω καινοτομιών όπως ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές και της χρήσης καυσίμων μεταφορών υψηλής απόδοσης. Οι εφαρμογές αυτές έχουν περίοδο απόσβεσης μόλις πέντε χρόνια, μετά την οποία οι πόλεις θα συνεχίσουν να βλέπουν τα οφέλη χωρίς επιπλέον κόστη.

Συνεπώς η μεγάλη πρόκληση, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η εφαρμογή αυτής της σειράς μέτρων στην κατασκευή των νέων πόλεων και στις επεκτάσεις των ήδη υπαρχόντων που θα προκύψουν από τις απαιτήσεις του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού.

Άλλα τέτοια μέτρα συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και την μετατροπή των υφιστάμενων μη αποδοτικών κατασκευών, την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων για τον αστικό φωτισμό και την απόδοση ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και τον σχεδιασμό συμπαγών αστικών κοινοτήτων για τη μεγαλύτερη υποστήριξη μέσων μαζικής μεταφοράς, καταλήγει η έρευνα.

Το είδαμε εδώ

«Εργοστάσιο» παραγωγής νερού ο φλοιός της Γης

0

1/15. Έναν άγνωστο έως σήμερα μηχανισμό που επιτρέπει στον πλανήτη μας να παράγει αρκετά μεγάλες ποσότητες του νερού που καλύπτουν την επιφάνειά του, ανακάλυψαν Αμερικανοί επιστήμονες από το πολιτειακό πανεπιστήμιο του Οχάιο. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να αναθεωρήσει την «ηλικία» του κύκλου του νερού στη Γη σε αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια, από μερικά εκατομμύρια που εκτιμάται σήμερα. Επίσης, η διαδικασία είναι ακόμη και σήμερα ενεργή, συνεχίζοντας να εμπλουτίζει τους ωκεανούς και τις θάλασσες.

Η έρευνα έρχεται να φωτίσει την προέλευση του νερού στον πλανήτη, ένα ερώτημα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες τους επιστήμονες, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως έχει εξωγήινη «καταγωγή», αφού προήλθε από παγωμένους μετεωρίτες που «βομβάρδισαν» τη Γη στον πέρασμα του χρόνου.

Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση που έκαναν προχθές οι ερευνητές του Οχάιο σε συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικής, η γεωλογική διεργασία στα έγκατα της Γης που εντόπισαν ίσως έχει παραγάγει εξ ολοκλήρου τις ποσότητες νερού στον πλανήτη, αφού λειτουργεί αδιάλειπτα εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη των ερευνητών, της αναπληρώτριας καθηγήτριας γεωφυσικής Γουέντι Πανέρο και του διδακτορικού ερευνητή Τζεφ Πίγκοτ, βασίσθηκε σε υπολογιστικές προσομοιώσεις και πειράματα στο εργαστήριο, στα οποία αναπαρήγαγαν τις συνθήκες υψηλών πιέσεων που επικρατούν στον γήινο φλοιό.

Με αυτό τον τρόπο, θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο θα μπορούσε να παραχθεί νερό από υπόγεια πετρώματα που περιέχουν άτομα υδρογόνου, εγκλωβισμένα σε κρυσταλλικές ατέλειες.

Με δεδομένο ότι αρκετά ορυκτά στο υπέδαφος είναι πλούσια σε οξυγόνο, τότε συγκεκριμένες χημικές αντιδράσεις θα μπορούσαν να απελευθερώσουν το υδρογόνο, το οποίο με την ένωσή του με το οξυγόνο θα σχημάτιζε νερό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα πετρώματα με εγκλωβισμένο υδρογόνο έχουν σχετικά μικρή συγκέντρωση στον γήινο φλοιό. Καθώς ωστόσο ο φλοιός αποτελεί πάνω από το 80% του όγκου του πλανήτη, ακόμη κι έτσι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλες ποσότητες νερού.

Για να ελέγξουν την υπόθεσή τους, οι επιστήμονες πειραματίσθηκαν στο εργαστήριο με αρκετά πετρώματα που υπάρχουν στον γήινο φλοιό.

Για να μελετήσουν τη συμπεριφορά των πετρωμάτων, τα υπέβαλαν σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες, εξετάζοντας την ποσότητα του υδρογόνου που απελευθέρωναν.

Στη συνέχεια, αξιοποίησαν τις πειραματικές μετρήσεις για να δουν κατά πόσο οι γεωλογικές διεργασίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ανάδυση αυτών των πετρωμάτων στην επιφάνεια της Γης – κάτι απαραίτητο, ώστε το νερό να καταλήξει στους ωκεανούς.

Με αυτό τον τρόπο, συμπέραναν πως το νερό θα μπορούσε να προέλθει από το ορυκτό ρινγκουδίτη, μια μορφή ολιβίνης που εντοπίζεται σε βάθος 500-800 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Εκεί, οι ίδιες γεωλογικές διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών θα μπορούσαν να εξηγήσουν την ανάδυση του παραγόμενου νερού στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως ο γρανάτης, μια ομάδα πυριτικών ορυκτών που εντοπίζεται ακόμη βαθύτερα, είναι επίσης υποψήφια «πηγή» του νερού των ωκεανών.

Με βάση τις προσομοιώσεις, τα υπόγεια κοιτάσματα αντιστοιχούν αυτή τη στιγμή περίπου στο 50% του νερού που υπάρχει στην επιφάνεια του πλανήτη μας, ενώ αργά αλλά σταθερά συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να εμπλουτίζουν τους ωκεανούς. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση ο κύκλος του νερού στον πλανήτη μας δεν περιλαμβάνει μόνο τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα, με συνέπεια να έχει ξεκινήσει πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Το είδαμε εδώ


ΤΥΧΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Loading
 


Copyright © 2011-2017 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ
Google+